CO JE VRCHAŘSKÁ KORUNA TŘINECKA

Akce pro všechny milovníky cyklistiky, turistiky, fotografování a krásné přírody Beskyd. Cílem této výzvy je navštívit během určené doby 20 předepsaných vrcholů a na každém se vyfotografovat.

VK3

JEDNOTLIVCI
20 VRCHOLŮ
VYFOTIT SE
Kdy výzva probíhá: VK3 probíhá v období od 17. 4. 2021 do 30. 11. 2021 V případě trvajících opatření ale může dojít ke změně.
Zveřejnění vrcholů: Vzhledem k současné situaci nebudou vrcholy zveřejňovány postupně během března, ale všechny budou zveřejněny poslední víkend. Speciální gesto bude zveřejněno poslední den v březnu. V případě trvajících opatření ale může dojít ke změně.
Kategorie:
 • Cyklisti
 • Turisti
Za cyklisty se považují všichni, kteří zdolají všechny vrcholy na kole. Ostatní jsou považování za turisty.
Co platí:
 1. Vrchařskou korunu Třinecka získá každý, kdo zdolá v uvedeném období všech 20 předepsaných vrcholů. Jako důkaz toho, že jste daný vrchol zdolali, je potřeba se na každém vrcholu vyfotit se speciálním znakem, který vám před zahájením soutěže oznámíme, a následně tyto vrcholové fotografie jednu po druhé nahrát na web.
 2. Aby mohla být vrcholová fotografie považována za platnou, musí z ní být patrné:
  - o jaké místo se jedná (rozhledna, rozcestník...)
  - kdo je účastník (účastník by měl být na fotografii přítomen)
  - v případě cyklistů také kolo/část kola
  - viditelné speciální gesto rukou
 3. Pokud nebude fotka splňovat výše zmíněné parametry, vyhrazuje si organizátor akce právo na její smazání.
 4. Vrcholy budou zveřejňovány postupně v průběhu dubna. Jako poslední bude zveřejněno speciální gesto.
 5. O výsledném pořadí závodníků bude rozhodovat čas nahrání poslední platné vrcholové fotografie.
 6. Vyhlášení proběhne na společné akci, kdy datum a místo konání bude všem účastníkům sdělen v dostatečném předstihu.
 7. Všichni cyklisté i turisté se Vrchařské koruny Třinecka účastní na vlastní nebezpečí!
 8. Zasláním fotografií souhlasíte s jejich použitím pro účely vyhodnocení soutěže a jejich zveřejněním na našich webových i facebookových stránkách.
Vyhlášení: Na slavnostním vyhlášení (termín a místo bude včas upřesněno) budou všem, kteří dokončili VK3, předány pamětní medaile a prvním třem pokořitelům navíc také věcné ceny.

VK3 Junior

TÝMY
15 VRCHOLŮ
VYFOTIT SE
Kdy výzva probíhá: VK3 Junior probíhá v období od 17. 4. 2021 do 30. 11. 2021 V případě trvajících opatření ale může dojít ke změně.
Zveřejnění vrcholů: Vzhledem k současné situaci nebudou vrcholy zveřejňovány postupně během března, ale všechny budou zveřejněny poslední víkend. Speciální gesto bude zveřejněno poslední den v březnu. V případě trvajících opatření ale může dojít ke změně.
Kdo tvoří tým: Tým se skládá z 1 až 5 závodníků do 19 let
Registrace: Stačí, když se přihlásí „kapitán“ týmu, uvede svoje jméno a název týmu.
Jak získat body:
 1. Závodníci společně zdolávají předem určené vrcholy.
 2. Na každém vrcholu si tým pořídí fotografii zachycující ty členy týmu, kteří jej právě zdolali.
 3. Na fotce musí všichni členové ukazovat soutěžní gesto.
 4. Celkový počet vrcholů je 15.
Způsob počítání bodů:
 1. Za každý zdolaný vrchol získává tým tolik bodů, kolik členů týmu je na vrcholové fotografii. Jinými slovy: čím více členů týmu spolu zdolává vrcholy, tím více bodů mohou získat. Fotku pro daný vrchol lze libovolně přehrávat, takže si tým může jednotlivé výstupy na vrchol zopakovat a vylepšovat své skóre (zvyšovat počet členů týmu na fotce).
 2. Vyhrává ten tým, který nasbírá na konci soutěže (30. 11. 2021 23:59:59) nejvíce bodů. V případě shody počtů bodů rozhoduje datum nahrání poslední fotky. Do týmu lze v průběhu hry přihlásit nového či změnit stávajícího člena. Při změně člena týmu se anulují všechny jeho výstupy (týmu jsou odebrány všechny body, které jim daná osoba připsala – jako by na fotce osoba nebyla. Nedochází k mazíní bodů ostatních členů týmu).
 3. Maximální počet získaných bodů je 75 (15 vrcholů * 5 členů týmu). Pokud tým získá v průběhu soutěže 75 bodů jako první, stává se automaticky vítězem.
Vyhlášení: Na slavnostním vyhlášení (termín a místo bude včas upřesněno) budou všem, kteří dokončili VK3 Junior, předány pamětní medaile a věcné ceny.

REGISTRACE A NAHRÁVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Chci se registrovat

Chci nahrát fotografie

Nahrávaní bude přístupné po zahájení VK3.

DALŠÍ VRCHAŘSKÉ KORUNY

Vrchařská koruna Valašska
VKOD
Vrchařská koruna Žilinska