PRAVIDLA VK3

Kdy výzva probíhá: VK3 probíhá v období od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019
Kdo se může účastnit: Modou se účastnit jak cyklisté, tak i turisté.
Co platí:
 • Vrchařskou korunu Třinecka získá každý, kdo zdolá v uvedeném období všech 20 předepsaných vrcholů. Jako důkaz toho, že jste daný vrchol zdolali, je potřeba se na každém vrcholu vyfotit se speciálním znakem, který vám před zahájením soutěže oznámíme, a následně tyto vrcholové fotografie jednu po druhé nahrát na web.
 • Aby mohla být vrcholová fotografie považována za platnou, musí z ní být patrné:
  - o jaké místo se jedná (rozhledna, rozcestník...)
  - kdo je účastník (účastník by měl být na fotografii přítomen)
  - viditelné speciální gesto rukou
 • Pokud nebude fotka splňovat výše zmíněné parametry, vyhrazuje si organizátor akce právo na její smazání.
 • Vrcholy budou zveřejňovány postupně v průběhu března. Jako poslední bude zveřejněno speciální gesto.
 • O výsledném pořadí závodníků bude rozhodovat čas nahrání poslední platné vrcholové fotografie.
 • Vyhlášení proběhne na společné akci, kdy datum a místo konání bude všem účastníkům sdělen v dostatečném předstihu.
 • Všichni cyklisté i turisté se Vrchařské koruny Třinecka účastní na vlastní nebezpečí!
 • Zasláním fotografií souhlasíte s jejich použitím pro účely vyhodnocení soutěže a jejich zveřejněním na našich webových i facebookových stránkách.
Kdo akci organizuje: MajDay Team z.s.
Nad Tyrkou 101
739 61 Třinec
IČ: 04659104.

PRAVIDLA VK3 JUNIOR

Kdy výzva probíhá: VK3 Junior probíhá v období od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2019
Kdo tvoří tým: Tým se skládá z 1 až 5 závodníků do 19 let
Jak získat body:
 • Závodníci společně zdolávají předem určené vrcholy.
 • Na každém vrcholu si tým pořídí fotografii zachycující ty členy týmu, kteří jej právě zdolali.
 • Na fotce musí všichni členové ukazovat soutěžní gesto.
 • Celkový počet vrcholů je 15.
Způsob počítání bodů:
 • Za každý zdolaný vrchol získává tým tolik bodů, kolik členů týmu je na vrcholové fotografii. Jinými slovy: čím více členů týmu spolu zdolává vrcholy, tím více bodů mohou získat. Fotku pro daný vrchol lze libovolně přehrávat, takže si tým může jednotlivé výstupy na vrchol zopakovat a vylepšovat své skóre (zvyšovat počet členů týmu na fotce).
 • Vyhrává ten tým, který nasbírá na konci soutěže (30. 11. 2019 23:59:59) nejvíce bodů. V případě shody počtů bodů rozhoduje datum nahrání poslední fotky. Do týmu lze v průběhu hry přihlásit nového či změnit stávajícího člena. Při změně člena týmu se anulují všechny jeho výstupy (týmu jsou odebrány všechny body, které jim daná osoba připsala – jako by na fotce osoba nebyla. Nedochází k mazíní bodů ostatních členů týmu).
 • Maximální počet získaných bodů je 75 (15 vrcholů * 5 členů týmu). Pokud tým získá v průběhu soutěže 75 bodů jako první, stává se automaticky vítězem.