Bendoszka Wielka

VK3 0
31.03.2017

49.4269525N, 19.0449836E

1144 m. n. m.

Hora v Kysuckých Beskydech nacházející se v blizkostí známeho slovenského lyžačského centra Rača. Na jejím vrcholu stojí od r. 2000 23,5m vysoký železný kříž, vytvářející z ní z dáli viditelnou dominantu.

autor: Mrug
typ licence: GFDL nebo CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0
převzato z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jubileuszowy_Krzy%C5%BC_Ziemi_%C5%BBywieckiej_na_Bendoszce_Wielkiej_(1).JPG