Speciální gesto

VK3 0
16.04.2021

Letos budete jako speciální gesto ukazovat otevřenou dlaň.

Jelikož se jedná o pátý ročník, budete ukazovat pět prstů. Na příští rok musíme vymyslet něco speciálního, protože nám počet prstů na jedné ruce právě došel…